Bezpečnostní listy – pyrotechnika

  • 7. 4. 2020

Provádíme překlady obalů těchto výrobků včetně etiket nebo návodů na bezpečné použití. Fungují na principu chemických sloučenin a směsí, které vytváří světelné efekty. Obsahují hořlaviny, kterými může být uhlí, síra nebo například hliník, železo a další.

Překlady provádíme v souladu s příslušnými směrnicemi a normami. Není třeba se obávat problémů s manipulací při dodržení určitých pravidel a zásad, které jsou uživateli poskytovány díky profesionálně provedenému překladu s cílem eliminovat nebezpečí plynoucí s užíváním výrobků zábavní pyrotechniky.