Laboratorní překlady

  • 25. 3. 2020

Stojany, kahany, pipety, Petriho misky, baňky, kádinky, chladiče, nálevky, míchací tyčinky, zkumavky a vývěvy, odměrné válce. Základní znalost laboratorního skla a dalšího zařízení je nedílnou součástí života chemických nebo farmaceutických pracovníků, kteří s tím dále pracují při činnostech jako například filtrace, extrakce, destilace, pipetování, dávkování, vážení a vaření.

Překlady laboratorních testů

Vše probíhá za přísných bezpečnostních postupů a opatření.  Překlady těchto témat, tedy oblasti laboratorního prostředí poté musí být velmi přesné, aby nedošlo k chybě.  Nelze zaměňovat například kádinku s baňkou,

překladatel proto musí mít vynikající znalost těchto termínů. Pro více informací, nás kontaktujte ZDE.

Zařazeno do témat: ,