Na jaké překlady se specializujeme

 • 9. 8. 2020

SHRNUTÍ: 

Řádnou specializací jsou výhradně a především překlady z oborů našich kolegů profi překladatelů – tedy ty obory v nichž mají překladatelé letitou praxi.

Tým akademických překladatelů sestává z 50 překladatelů/rodilých i nerodilých mluvčí jazyků. Konečný výčet všech oborů není možný a proto alespoň předkládáme obecný výčet toho, co zákazníci nejčastěji poptávají.

Překládané obory:

 • bezpečnostní listy a tedy překlady z oboru chemie (dle platné legislativy: nařízení ES č. 1272/2008, platné od 1. 6. 2015)
 • překlad pro SZPI podle §15 odst. 4 zákona č.110/97 Sb
 • kompletní etikety k bezpečnostním listům: dodání frází a symbolů v souladu s chemickým zákonem + kontrola grafického návrhu
 • registrace látek do CHLAP
 • překlady technické (překlad manuálu k obsluze stroje, překlady popisů výrobků apod.) v různých formátech (.odt, .xlsx, .pdf, .dwg, .ppt) + tabulkový překlad tzv. screens, vše v technických oborech: metalurgie, strojařina, elektro, stavebnictví, potravinářství, SW, manuals – screens, Excelové položky
 • překlad podporovaný CAT tools, zpracování v AdobeIn
 • překlady právní: smlouvy / dodatky ke smlouvám , notářské listiny, a v neposlední řadě také
 • překlad osobních dokladů s ověřením
 • překlady v oborech reklama, management, makro/mikro ekonomie, finance
 • překlad a lokalizace (analýza klíčových slov / textová „magie“) webových stránek
 • překlady od lékařů v oborech ve vysoké kvalitě
  lékařské překlady: medicína, farmacie, lékařství (angličtina, němčina, ruština, polština, španělština, slovenština)
 • překlady vědecké: abstrakty, vědecké studie (angličtina, němčina)
 • technologické překlady / legislativní technický překlad
 • překlady / lokalizace aplikací do všech jazyků, viz nabídka