O překladatelích italského jazyka

  • 8. 8. 2020

…a agenturách zabívajících se překlady, a cenách jednotlivých překladů italštiny:

Překladatelství italského jazyka jest samostatným velmi náročným oborem, stejně tak jako je překládání považováno za náročné i u jiných jazyků. Překladatelství italštiny v ČR vyhotovují většinou soukromí překladatelé. Ti provozují svou činnost ve většině případů jako svobodné povolání, tedy na živnost a překlady vytváří jejich hlavním zdrojem obživy.

Překlady se také zaobírají různé překladatelské, zprostředkovatelské a zprostředkující či jazykové agentury.

Agentury překlady sami nevypracovávají, ale hledají vždy příhodného překladatele, kterýžto by pro agenturu překlad za sníženou taxu vyhotovil. Zmíněné zprostředkování překladu z/do italského jazyka vzniká hlavně tam, kde firma, která překlad potřebuje, neví jak překladatele vyhledat, nebo na hledání na internetu nemá čas. V takovém procesu zprostředkování subjekt poptávající překlad, namísto vyhledání ve vyhledávači nevyhledává obvykle heslo „překladatel“ či „překladatel italského jazyka“, ale spíše hledá termín jako „překladatelská agentura“ a podobně.

 

 

Zařazeno do témat: