Obchodní a úřední překlady

Dokumenty obchodní či úřední povahy jsou jedny z nejčastěji překládaných dokumentů vůbec.

Mezi dlouhodobě nejvíce poptávané překlady pak patří různé smlouvy, dohody či plné moci.

Dále pak překlady úředních dokumentů pro banky, výpisy z účtů či úvěrové smlouvy.

Překládáme však i obchodní plány, nabídky, poptávky a mnohé další.

Často se pak věnujeme překladům marketingových materiálů a podkladů pro výběrová řízení.

Pro více informací, kalkulaci ceny překladu či jakýkoli dotaz nás prosím kontaktujte