Ověřené překlady do/z italštiny

  • 30. 1. 2021

Samozřejmostí jsou ověřené překlady do/z italštiny i úřední či soudní listiny a smlouvy. Příklady cen překladu do/z italštiny najdete ZDE. Pro přesnou kalkulaci, objednávku italského překladu či jakýkoli dotaz nás prosím kontaktujte ideálně telefonicky či E-mailem. Zpracování vašich dat a údajů podléhá přísné kontrole. Ideální kontaktovat v pracovních dnech mezi 9 – 21. hodinou, což není však úplné pravidlo. V individuálních případech, dokážeme pracovat i v mimopracovní dobu či v čas sváteční nebo noční. Jako např. nyní, kdy již druhý víkend překládáme obchodní smlouvy do italštiny: „Kupní smlouva s dohodou o předkupním právu a zákazem zcizení a zatížení uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník„. V překladu pak jako „Contratto di acquisto con convenzione sul diritto di prelazione e divieto di alienazione e gravame concluso ai sensi della legge n° 89/2012, il Codice civile