Ověřené překlady italštiny

  • 4. 9. 2019

Úřední překlad z jazyka českého do jazyka italského / Traduzione ufficiale dalla lingua ceca nella lingua italiana

Dodáme jako PDF hybridní, cena 500 Kč.
Případné svázání pak + 200 Kč.
Doporučujeme však levnější variantu.
Realizace: do II. dne nebo dříve.