Překlad dodatkových manuálů ke zdravotnickým zařízením

  • 8. 9. 2019

Pro zařízení alternativní medicíny a terapii kouření se chystáme nastudovat nové podpůrné manuály a přeložit nejdůležitější informace pro zákazníky klienta. Klient sleduje dlouhodobě dění na trhu s tímto druhem alternativních (a velmi úspěšných) terapií a požádal nás o jazykovou podporu. Překlad těchto manuálů a doplňkových informací zajišťuje tým MUDR. Schwarze a jeho interních spolupracovníků.