Překlad z magnetické rezonance – MRI

  • 23. 10. 2018

Překlad z vyšetření magnetickou rezonancí realizujeme pravidelně pro české pacienty, a to jako překlad lékařem do německého nebo anglického jazyka. Překlad z magnetické rezonance je poptáván zákazníky cca 10 za jeden měsíc. V tomto konkrétním případě byla monitorován a popsán sakroiliakální kloub.

UKÁZKA Z PŘEKLADU MRI DO ANGLIČTINY

The MRI examination: the lumbal and sacral spine, the left hip joint
The indication according to the X-ray examination: the suspect focal process. The procedure for consideration: it is better, insted of the closely aimed MRI examination, to complete the whole-body CT examination during the suspect skeletal generalization of the original tumorous disease. The MRI examination of the lumbal and sacral spine including the left hip joint: The straight lumbal lordosis.

Termíny realizací překladů

Překlad z magnetické rezonance, realizujeme většinou, jako popis stavu o několika málo fyzických stanách, což pro lékaře, znamená práci na asi 4 hodiny a v čase dodání 1-2 dny pro naše klienty přímo do E-mailové schránky.

Zařazeno do témat: