Překladatelství v medicíně

  • 25. 3. 2020

Překladatelská činnost je tím náročnější, čím komplexnější a složitější je předkládaná oblast. K těm nejtěžším patří bezpochyby medicína, kde je nesena velká zodpovědnost za zdraví a život člověka. Nesmí zde logicky docházet k žádným nedopatřením nebo chybám, v zájmu pacientů.

Latinské názvosloví v medicíně

Latinské názvosloví je neměnné a nepodléhá již dále žádným jazykovým trendům či vývoji. Je to stabilní systém, který ve své podstatě usnadňuje mezioborovou komunikaci mezi lékaři a pomáhá překonávat jazykové rozdíly.

Anamnéza

Při příchodu cizojazyčného pacienta tak lékaři jistě rádi uvítají i překlad anamnestických údajů a záznamů, kdy je pacient přímo tázán a vyjadřuje se k obtížím, které ho za lékařem přivádí, ve svém rodném jazyce. Daný popis pak směřuje k výběru a určení vhodné diagnostické metody a následné terapie.