Překlady trombocyty

  • 9. 8. 2020

KLINICKÉ VYŠETŘENÍ KRVE

05.02.2019 13:59 Leukocyty (WВС): 10,29 10е9/l. Neutrofily (NЕU#): 6,33 10е9/l. Neutrofily (NEU%): 61,5 %. Monocyty (MONO#): 0,56 10е9/l. Monocyty (MONO%): 5,4 %. Bazofily (BASO#): 0,02 10е9/l. Bazofily (BASO%): 0,2 %. Eozinofily (ЕО#): 0,1 10е9/l. Eosinofily (EO%): 1 %. Neutrofilní segmeny (neu segmented): 57%. Neutrofilní tyčky (neu stab): <5. Nezralé granulocyty (IG#): 0,04. Nezralé granulocyty (IG%): 0,4 %. Vysoce fluorescenční lymfocyty (НFLС%): 0%. Vysoce fluorescenční lymfocyty (HFLC#): 0. Neutrofily, bez nezralých granulocytů (NЕU%&): 61,1 %. Neutrofily, bez nezralých granulocytů (NЕU#&): 6,29. Lymfocyty, bez nezralých granulocytů (LУМ#&): 3,28. Lymfocyty (LYM#): 3.28 10е9/l. Lymfocyty (LYM%): 31.9 %. Trombocyty (РLТ): 382 х10е9/l. Trombokrit (РСТ): 0.34 %. Rel. množství velkých trombocytů (P-LSR): 17.7 %. Průměrný objem trombocytů (MPV): 8.9 fl. Šíře distribuce trombocytů (РDW): 9.9 %. Hemoglobin (NGV): 142 g/l. Erytrocyty (RBC): 5.1 10е12/l. Průměrný objem erytrocytů (MCV): 82.9 fl. Hematokrit (HCT): 42.3 %. Obsah hemoglobinu v buňce (МСН): 27,8 pg. Koncentrace hemoglobinu v buňce (МСНС): 336 g/l. Šíře distribuce erytrocytů (variační koeficient) (RDW-CV): 13.4 %. Šíře distribuce erytrocytů (směrodatná odchylka) (RDW-SD): 39.2 fl.

08.02.2019 9:43 Leukocyty (WВС): 8.44 10е9/l. Neutrofily (NЕU#): 5.37 10е9/l. Neutrofily (NEU%): 63.6 %. Monocyty (MONO#): 0.82 10е9/l. Monocyty (MONO%): 9.7 %. Bazofily (BASO#): 0.03 10е9/l. Bazofily (BASO%): 0.4 %. Eozinofily (ЕО#): 0.24 10е9/l. Eosinofily (EO%): 2.8 %. Neutrofilní segmeny (neu segmented): 60 %. Neutrofilní tyčky (neu stab): <5. Nezralé granulocyty (IG#): 0,02. Nezralé granulocyty (IG%): 0.2 %. Vysoce fluorescenční lymfocyty (НFLС%): 0 %. Vysoce fluorescenční lymfocyty (HFLC#): 0. Neutrofily, bez nezralých granulocytů (NЕU%&): 63.4 %. Neutrofily, bez nezralých granulocytů (NЕU#&): 5,35. Lymfocyty, bez nezralých granulocytů (LУМ#&): 1,98. Lymfocyty (LYM#): 1.98 10е9/l. Lymfocyty (LYM%): 23.5 %. Trombocyty (РLТ): 353 х10е9/l. Trombokrit (РСТ): 0.33 %. Rel. množství velkých trombocytů (P-LSR): 19.1 %. Průměrný objem trombocytů (MPV): 9.2 fl. Šíře distribuce trombocytů (РDW): 9.9 %. Hemoglobin (NGV): 148 g/l. Erytrocyty (RBC): 5.3 10е12/l. Průměrný objem erytrocytů (MCV): 83.6 fl. Hematokrit (HCT): 44.3 %. Obsah hemoglobinu v buňce (МСН): 27,8 pg. Koncentrace hemoglobinu v buňce (МСНС): 334 g/l. Šíře distribuce erytrocytů (variační koeficient) (RDW-CV): 13.6 %. Šíře distribuce erytrocytů (směrodatná odchylka) (RDW-SD): 40.8 fl. rychlost sedimentace erytrocytů: 21 mm/hod

KLINICKÉ VYŠETŘENÍ MOČE

08.02.2019 12:35  Množství: 80 ml. Barva: slámově žlutá. Průhlednost: plná. Relativní hustota: 1007 g/l. pH: 7,0. Bílkovina: 0 g/l. Glukóza: 0 mmol/l. Leukocyty (p/počet): negativní. Urobilinogen: 0 umol/l. Ketolátky: 0 mmol/l. Bilirubin: negativní. Krev (p/počet): negativní. Dusitany: negativní

MIKROPRECIPAČNÍ REAKCE S KARDIOLIPINOVÝM ANTIGENEM (MR NA SYFILIS)