Realizácia prekladov v technických manuálov

  • 16. 2. 2021

Realizácia prekladov v technických manuálov do portugalského jazyka, z jazyka slovenský prebehli naposledy minulý týždeň pre slovenských klienta so sídlom na slovenskom. Všeobecne realizujeme preklad technických manuálu do portugalčiny zo slovenčiny pre našich stálych slovenských klientov. Naďalej realizujeme preklad do portugalského jazyka zo slovenčiny do portugalčiny.

Preklady / překlady z / do slovenčiny a portugalčiny

Možné jazykové predlohy pre preklad technických manuálov, listov do portugalčiny: nemčina, angličtina, Čeština, slovenčina. U technických listov / technická karta, môžeme realizovať jazyky do portugalčiny z češtiny, do slovenčiny a do angličtiny, ale aj z nemčiny. Posledný manuál ktorý sme realizovali predstavoval svojím normovaným rozsahom, presne: 63 normovaných strán. Na jeho vypracovanie sme potrebovali tri týždne času. Odborná práca a termíny špecifické pre odbor klienta: boli konzultované s klientom.

Preklady technických listov do slovenčiny

Z českého jazyka, slovenského jazyka realizujeme bežne vydávanie nových technických listov – mssd: technické listy pre chemické látky do portugalského jazyka (predlohy: česká, nemecká, slovenskom, anglická).