Rozsah překladatelských služeb

 • 22. 8. 2020

 

 • překlady technické (překlad instalačních a uživatelských manuálů k obsluze zařízení, překlady popisů výrobků v Excelu. tzv. screens apod.) v dalších formátech (.odt, .pdf, .dwg, .ppt) + další technické formáty na doptání (interní grafické studio – úpravy souborů, výměna jazykových verzí, vkládání obrázků, popisy do obrázků)
 • překlady v technických oborech: metalurgie, strojařina, elektro, stavebnictví, potravinářství, SW, manuals – screens, Excelové položky
 • překlad podporovaný CAT tools, zpracování v AdobeIn
 • překlady / lokalizace aplikací do všech jazyků, viz nabídka
 • aktualizované bezpečnostní listy a tedy překlady z oboru chemie (dle platné legislativy: nařízení ES č. 1272/2008, platných od 1. 6. 2015)
 • překlad pro SZPI podle §15 odst. 4 zákona č.110/97 Sb, překlady pro další orgány a úřady
 • zákonné etikety k bezpečnostním listům: dodání zákonných frází a symbolů + kontrola grafického návrhu
 • registrace látek do CHLAP a případně také zahraniční databáze REACH
 • překlady v oborech marketing – ekonomie, překlad webových stránek
 • překlady od lékařů v lékařských oborech ve vysoké kvalitě (lékařské zprávy, syntézy zdravotních dokumentací)
 • lékařské překlady: medicína, farmacie, lékařství (angličtina, němčina, ruština, polština)
 • překlady vědecké: abstrakty, vědecké studie (angličtina, němčina)
 • technické překlady v plném a skutečně odborném (nikoliv jen domnělém) rozsahu (přidělení překladatele klientovi a zpětná vazba při tvorbě odborných slovníků)
 • překlady právního charakteru: smlouvy a jejich dodatky. plné, moci, listiny, znalecké posudky – provádí vždy stejný překladatel pro daného klienta
 • překlad a donáška překladu do advokátní kanceláře
 • překlady pro notářské listiny, a v neposlední řadě také překlad osobní doklady s ověřením