Technické překlady

Jednou z našich specializací jsou překlady technického rázu a to do mnoha různých jazyků.

Mezi nejčastěji zpracovávané technické překlady patří různé příručky, návody a manuály.

Tyto překlady pak zpravidla provádíme zároveň do více jazyků.

Pro své klienty zajišťujeme u těchto překladů často i grafické zpracování.

K technickým překladům dále řadíme překlady katalogových listů (opět často včetně grafického zpracování), překlady webových stránek s technickým zaměřením, překlady různých posudků apod.

Naši klienti pak rádi využívají i další z našich specializací a tou jsou medicínské překlady a poskytujeme tak mimo jiné i překlady technické dokumentace k medicínské technice.

Mezi technické překlady pak patří i často poptávaná lokalizace a překlady bezpečnostních listů.

Pro více informací, kalkulaci ceny či objednávku překladu, nás prosím kontaktujte