Ochranné prostředky v bezpečnostním listu

  • 16. 5. 2019

DETAILY BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ Poznámka (osobní ochranné prostředky v bezpečnostním listu): Vhodnost rukavic a čas propuštění se bude lišit na základě specifických podmínek používání. Pro přesné informace o výběru rukavic a časech propuštění pro vaše podmínky použití kontaktujte výrobce rukavic. Při výběru specifických vhodných rukavic pro příslušné použití a trvání expozice byste měli brát do úvahy všechny […]

Zařazeno do témat:

Zhotovené bezpečnostní listy

  • 7. 5. 2019

Výhrady k podkladům bezpečnostních listů jsme definovali v předchozím příspěvku. Zde k realizované části produktů:   Soder-Wick® Rosin Desoldering Braid  (37. PJT5066) Ve složení uvedena jen čistá měď, vzhledem k funkci ale i deklarovanému zápachu to ale však se po zjištění zápachu o čistou měď nejedná… předpokládáme, kolofonii, ale není v podkladech uvedena. Klient následně […]

Zařazeno do témat:

Odborně způsobilá osoba

  • 24. 4. 2019

Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu / Distributor: (subjekt odpovědný za uvádění na trh ČR). Odborně způsobilá osoba odpovědná za přípravu Bezpečnostního listu: Academical Team s.r.o.; Náměstí Přátelství 1518/2; 102 00, Praha – Hostivař; Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha / (nepřetržitě): +420-224919293 / +420-224915402. Informace pouze pro zdravotní […]

Zařazeno do témat: