Překlady od praktického nebo specializovaného lékaře

  • 21. 7. 2020

Mezi nejčastější úkony z medicínských překladů patří, mimo samotný překlad medicínských textů, např. syntézy lékařských zpráv. Žádá-li pacient syntézu lékařské zprávy, je to z důvodu syntéza / zkrácení informace textu pro ošetřujícího (praktického nebo specializovaného) lékaře. Ten žádá takovou syntézu, proto, aby se mohl lépe orientovat v pacientových obtížích nebo v efektech léčby, zkrátka aby se k […]

Zařazeno do témat: ,

Pandemie v překladatelství

  • 6. 4. 2020

Pandemie virové nemoci, kterou způsobuje koronavir COVID-19, je bezesporu nejvíce sledovanou událostí posledních dní. Ovlivnila život milionu lidí po celém světě. Ať už se jedná o omezování ekonomických subjektů v podobě nuceného pozastavení činnosti, tak i života běžných občanů. Překlady potvrzení o Covid19 Telefonní linky státních úřadů nebo soukromých firem jsou nyní přetížené. Lidé se […]

Zařazeno do témat:

Lékařské zprávy a jazykové variace

  • 26. 3. 2020

V případě potřeby odborného vyšetření nebo ošetření v zahraničí vyvstává potřeba zpřístupnění výstupní lékařské zprávy v daném cizím jazyce pro usnadnění komunikace. Toto je zajišťováno předními odborníky v oboru s návazností na garantovanou kvalitu jazykového překladu. Mezi nejvíce poptávané překlady, i s ohledem na naši geografickou lokaci, patří tyto hlavní jazyky: němčina angličtina italština slovenština ruština Jedná se především o překlady […]

Zařazeno do témat: ,

Překladatelé medicínských textů

  • 13. 12. 2019

Překladatel může v současné době využívat celou řadu jak offline, tak i online lékařských slovníků. Online slovníky jsou ve srovnání se slovníky offline rychleji a častěji aktualizovány. Slovníky využívané lékaři při překladu Mezi nejlepší překladatelské např. česko-anglické slovníky patří Velký česko-anglický slovník (Langsoft), dále jsou k dispozici anglické Merriam Webster, Oxford Concise Medical Dictionary, Merriam Webster´s Medical Dictionary, […]

Zařazeno do témat: , ,

Specialisté na medicínské překlady

  • 13. 12. 2019

Medicínský text mohou překládat jak překladatelé, kteří jsou současně specialisty na dané téma, tak i profesionální překladatelé, kteří však specialisty nejsou. Právě neodborníkům se doporučuje pracovat s příslušnou literaturou a text konzultovat s experty, což zaručí věcnou i vyjadřovací správnost překladu. Odborník má výhodu schopnosti provádět především syntaktické změny, tj. může rozdělit složité souvětí do několika kratších […]

Zařazeno do témat: , ,

Středeční ranní poptávka překladů

  • 28. 8. 2019

I-tran, 5 lékařských zpráv čeština-angličtina. I-tran, překlad ze švédštiny do češtiny. I-tran, klient poptává úřadně ověřený překlad policejního protokolu do češtiny I-tran, poptávka po službách AOK pojišťovny a souvisejících překladech do němčiny I-tran, překlad do angičtiny (par stranek dokumentu vydaneho Policii v Praze) I-tran, klienti deklarují „že si žádají překlad nějakých papírů do ruštiny“ (Начало […]

Zařazeno do témat: , ,

Překlad z magnetické rezonance – MRI

  • 23. 10. 2018

Překlad z vyšetření magnetickou rezonancí realizujeme pravidelně pro české pacienty, a to jako překlad lékařem do německého nebo anglického jazyka. Překlad z magnetické rezonance je poptáván zákazníky cca 10 za jeden měsíc. V tomto konkrétním případě byla monitorován a popsán sakroiliakální kloub. UKÁZKA Z PŘEKLADU MRI DO ANGLIČTINY The MRI examination: the lumbal and sacral spine, […]

Zařazeno do témat: