Psychologie managementu

  • 21. 7. 2020

Ukázka z překladu. Ostatní texty, které se psychologie týkají, jdou z rukou našeho klinického psychologa. Posudky a lékařské zprávy překládáme jak do angličtiny, tak němčiny či případně dalších jazyků. Překlady z oboru psychologie lze bez problémů opatřit také soudním razítkem pro české i zahraniční příjemce: Values constitute a central concept used to characterize cultural groups, […]

Zařazeno do témat: ,

Překlad nabídky z německého jazyka

  • 15. 4. 2019

Rozhodnutí o lokalitě → Zahájení projektu a zadání místní partnerské projekční firmě Zadání realizace: Vypracování studie proveditelnosti k definovanému pozemku, Vypracování předběžného plánu, včetně všech výkonů prací, Odhad nákladů a termínový plán. PŘEKLADY POPISKŮ:  Popisky: Fáze 1 – Koncept projektu → Fáze 2 – Studie proveditelnosti → Fáze 3 – Projekt a výběrové řízení → […]

Zařazeno do témat: