Traduzioni tecniche

  • 9. 3. 2020

Traduzioni tecniche di manuali, schede tecniche ecc. + Emissione legislativa di nuove schede di dati di sicurezza. Prepariamo traduzioni di manuali tecnici per i nostri clienti, inclusa la grafica applicata, ovvero la grafica che creiamo o modifichiamo in base alle esigenze del cliente. La grafica può riguardare le immagini, ma anche la disposizione del testo […]

Zařazeno do témat:

Jazykové prokombinace technických překladů

  • 8. 3. 2020

Technicky přeložíme nejlépe ty jazyky, kde nabídneme i soudní ověření, tj. celou škálu odborností od překladatelů, kteří jsou současně certifikovanými překladateli + skupina inženýrů (zejména stroje, elektro). Nejčastější jazykové prokombinace DE-EN, RU-EN, PL-SK, EN-švédština, SK-švédština. Dalšími běžnými jazyky pak překlad z nebo do češtiny pro: polštinu, slovenštinu, angličtinu, němčinu, ruštinu, italštinu, španělštinu, portugalštinu, švédštinu, finštinu, […]

Zařazeno do témat: ,