Vytvoření bezpečnostních listů

  • 20. 8. 2020
  • Zpracování a aktualizace BL.
  • tvorba označení chemických látek a směsí.
  • Oznámení na MZd do databáze CHLAP.
  • Notifikace na ECHA.
  • Etikety do jazyka.
  • Správné znění českých etiket.
  • Lokalizace bezpečnostních listů do EU jazyků.