Nakládání s citlivými údaji při překladu

Uvědomujeme si citlivost a důležitost dat poskytovaných při požadavcích na překlad ze strany pacientů.

Pacient potřebuje přeložit lékařskou zprávu, výpis ze své zdravotní dokumentace, chorobopis, lékařský posudek při nástupu do zaměstnání – expresní dodání překladu přímo lékařem v jazycích – němčina, francouzština, italština.

Lékařské texty

Zdrojové texty pro tyto typy překladů obsahující čistě osobní údaje vyžadují mimořádnou kvalitu a preciznost překladatele – v tomto případě přímo lékaře, pro zajištění nejlepšího výsledného medicínského překladu pro pacienta, jenž jej může poté bez obav poskytnout různým zdravotnickým institucím.

Směrnice při překladech

Nakládáme se všemi těmito údaji ( tj. citlivé osobní údaje o zdravotním stavu fyzických osob v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Leave a Comment