Naše odpovědi / naše ceny

Po převedení větší části do Wordu:
Dokumenty
ATT72390 – 2NS
38561049 – Full view 20109 – 4,9 respektive 4 NS po odečtení opakucujícího se a zohlednění překládaného textu (v každém případě se musí přepsat/ zpracovat)
Blika AS_20190906_124115 a Blika AS_20190904_134151 – 1-2NS
Celkem tedy max. 8 NS x 420,- (v průběhu příštího týdne – papírové svázání v Praze a odeslání)
K otázce 1: viz. výše celkem 3360,- 
Obchodní rejstřík 4,9 NS, ale účtujeme 4 NS
K otázce 2.: vždy záleží na konkrétním konečném účelu a instituci, která podklady/ doklady vyžaduje, u té je potřeba toto ověřit, např. Obchodní komora pro vystavování potvrzení o autentičnosti vystavených faktur do některých cizích zemí potřebuje překlady s originály nebo ověřenými kopiemi, ale samozřejmě se dá také asi využít institut datové schránky, elektronického ověřeného podpisu atp., ale říkáme, to se musí ověřit přímo tam, kde se doklady předkládají, s tímto specifickým případem já zkušenost nemáme….

Leave a Comment