Ochranné prostředky v bezpečnostním listu

DETAILY BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ

Poznámka (osobní ochranné prostředky v bezpečnostním listu): Vhodnost rukavic a čas propuštění se bude lišit na základě specifických podmínek používání. Pro přesné informace o výběru rukavic a časech propuštění pro vaše podmínky použití kontaktujte výrobce rukavic. Při výběru specifických vhodných rukavic pro příslušné použití a trvání expozice byste měli brát do úvahy všechny faktory pracovního prostředí, jako např. další používané chemikálie, fyzikální faktory (možnost přeřezání, roztržení, tepelná odolnost), jako i specifikace a doporučení konkrétního výrobce. Před použitím ověřte nepropustnost konkrétního typu rukavic. Poškozené rukavice ihned vyměňte.

Leave a Comment