Pandemie v překladatelství

Pandemie virové nemoci, kterou způsobuje koronavir COVID-19, je bezesporu nejvíce sledovanou událostí posledních dní. Ovlivnila život milionu lidí po celém světě. Ať už se jedná o omezování ekonomických subjektů v podobě nuceného pozastavení činnosti, tak i života běžných občanů.

Překlady potvrzení o Covid19

Telefonní linky státních úřadů nebo soukromých firem jsou nyní přetížené. Lidé se na nás mohou obrátit v případě potřeby překladu pro účely pojišťoven, ať již z důvodu zdravotního nebo kvůli podnikání spojeného se zahraničím. Nabízíme překlady například do angličtiny, němčiny, italštiny, ruštiny, polštiny a podobně.

PDF varianta

Na pořadu dne je nařízený konzumní minimalismus s cílem eliminovat nadbytečný příjem služeb nebo též hmotných statků za účelem omezení šíření viru. Zůstává tak uzavřena celá řada obchodů a další provozovny zaměřené na služby. PDF hybridní překladatelská varianta je nejoblíbenější variantou v oblasti lékařských překladů s razítkem.

Odborné překlady lékařských zpráv

Odborný překlad lékařských zpráv (medicína farmacie), výhradně týmem lékařů (angličtina, němčina, francouzština, ruština, polština, španělština, maďarština, italština, ukrajinština, slovenština, švédština) pro naše pacienty a klienty, dodáme zpravidla v rozsahu 1-3 pracovních dnů. Pro pacienty také dodáváme např. v případě němčiny, zákaznicky oblíbenou variantu překladu pro německou pojišťovnu AOK.

Leave a Comment