Překladatelská firma – do dělá

Překlad návodu k použití: Při spolupráci s technologickou firmou může být potřeba přeložit návody k použití do různých jazyků, aby byly dostupné pro uživatele po celém světě.

Marketing

Překlad marketingových materiálů: Překladatelská firma může pracovat pro klienty, kteří potřebují přeložit své marketingové materiály, jako jsou letáky, prezentace či webové stránky, aby oslovili nové trhy a cílové skupiny.

Právo

Překlad právních dokumentů: Firma může zajišťovat překlady právních dokumentů, jako jsou smlouvy, patentové přihlášky nebo obchodní podmínky, pro klienty působící v mezinárodním prostředí.

Tlumočení

Tlumočení na konferencích: Pokud firma poskytuje i služby simultánního tlumočení, mohou být její překladatelé zapotřebí na mezinárodních konferencích nebo jednáních.

Korektury

Korektury překladů: Kromě samotného překladu se překladatelská firma také může specializovat na korekturu již existujících překladů, aby zajistila jejich kvalitu a správnost. Je důležité si uvědomit, že přesný rozsah a typy překladů budou záviset na konkrétních potřebách a specializaci překladatelů.

Lokalizace

Lokalizace softwaru: Překladatelská firma může být specializována na lokalizaci softwaru, což znamená přeložit uživatelské rozhraní, popisky, menu a další texty do jazyka koncových uživatelů.

Technika

Technické překlady: Firma může nabízet i technické překlady pro klienty z oblasti strojírenství, IT, medicíny nebo jiných technicky zaměřených odvětví. Jedná se především o překlady manuálů, specifikací, technických dat nebo vědeckých článků.

Firmy

Překlad firemních dokumentů: To může zahrnovat překlad interních dokumentů jako jsou návody pro zaměstnance, firemní politiky, vnitřní komunikace nebo zprávy.

Filmy

Překlad audiovizuálního obsahu: Některé firmy se také specializují na překlad audiovizuálního obsahu, jako jsou videa, filmy či animace. To může zahrnovat nejen samotný překlad dialogů, ale také titulky nebo dabing.

Sociální média

Překlad sociálních médií: V dnešní době je čím dál tím více firem aktivních na sociálních médiích. Překladatelská firma může pomoci přeložit jejich příspěvky, komentáře nebo reklamy, aby oslovily různé jazykové skupiny. Tyto jsou jen některé příklady překladů pro překladatelskou firmu. Každá firma má své vlastní specifické potřeby a cíle.