IKEM – lékařská zpráva do francouzštiny

  • 28. 10. 2018

Pacienti mající pro překlad lékařskou zprávu z IKEMu, nás žádají o její převod do francouzštiny či angličtiny, cca 6 x za měsíc. Překlad 10ti stránkové lékařské zprávy do francouzštiny,  zabere cca 2-4 dny práce lékaře. Francouzská lékařská terminologie je zpracovávána týmem lékařů vedoucího lékařské sekce, MUDr. Schwarzem. Ukázka z francouzského lékařského textu:

La comparaison de la procédure en état calme et celle après le NTG ne démontre pas de différence significative évidente ni de l’amélioration relative affectant un bassin. Évaluation numérique – le score de sommation suite à la procédure  en état calme (en position couchée / assise) = 12/15, contre celui suite à la procédure après le NTG = 12/22, SDS=2-7 la TPD – procédure en état calme 20/25%, la procédure après le NTG 22%/33% c’est à dire numériquement sans signes gammagraphiques d‘une amélioration significative de la perfusion myocardique après le NTG.

 

Zařazeno do témat: ,