Ochranné prostředky v bezpečnostním listu

DETAILY BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ Poznámka (osobní ochranné prostředky v bezpečnostním listu): Vhodnost rukavic a čas propuštění se bude lišit na základě specifických podmínek používání. Pro přesné informace o výběru rukavic a časech propuštění pro vaše podmínky použití kontaktujte výrobce rukavic. Při výběru specifických vhodných rukavic pro příslušné použití a trvání expozice byste měli brát do úvahy všechny … Continue Reading

Ultrazvuk – překlad do němčiny

AUTENTICKÝ TEXT LÉKAŘSKÉ ZPRÁVY: SAM („systolic anterior motion“) des Klappenapparats der AV-Klappe, Verengung des subpulmonalen Raumes auf 5-7 mm, Gradient letztes Mal 45-50 mm Hg, heute bis 40 mm Hg. Keine Regurgitation an der systemischen AV-Klappe. Leichte bis mittelschwere Regurgitation an der AV-Klappe in der subpulmonalen Kammer. Keine pulmonale Hypertonie, der Gradient entspricht einer subvalvulären … Continue Reading

Výpis z obchodního rejstříku Čína

Sídlo společnosti a překlad pro českou právní kancelář: No. 5500 Shenzhuan Road, Dongjing town, Songjiang District, Shanghai Předmět podnikání: Technické poradenství, technologický vývoj, transfer technologií, technologický servis a výroba autodílů. Prodej autodílů, mechanických a elektrických výrobků. Elektronické součástky, chemické suroviny a výrobky (kromě nebezpečného zboží), mechanická zařízení a příslušenství, síťová zařízení, kovové materiály, dovoz a vývoz zboží a … Continue Reading

Překlad dodatku k diplomu do němčiny

Vypracováno, jako expresní překlad do 1 pracovního dne: Qualifikation: bestanden5. INFORMATIONEN ÜBER DIE FUNKTION DER QUALIFIKATION5.1 Zugang zu weiterem Studium: Doktorstudienprogramm5.2 Professionelle Stellung:Der Absolvent des Studiums von diesem Programm ist Arzt mit einer breiten allgemeinenmedizinischen Ausbildung und mit einer gründlichen theoretischen Grundlage. Er ist in der Lagewie wissenschaftlich, als auch praktisch zu arbeiten, ist in … Continue Reading

Překlad smlouvy o dílo do polštiny

Przy założeniu, że Wykonawca swoje roszczenie zaawizuje wg niniejszego ustępu Umowy o dzieło, i jednocześnie chodzi o zdarzenie nieprzewidywalne lub o nieprzewidywalną okoliczność, której występowanie Wykonawca nie spowodował, Wykonawcy przysługuje prawo do wydłużenia czasu, który odpowiada wpływu na wykonywanie dzieła lub jego części. Překlad smluv vypracujeme v běžném i expresním režimu. Překlad 50ti stránkové smlouvy … Continue Reading

Překlad zprávy z onkologie do ruštiny

Autentické texty z překladů lékařských zpráv. Překlad MUDr. Ivanov: Первичная проба: Почка величиной в 106 х 57 х 54 мм, где в паренхиме находится опухоль коричнево-желтого цвета, величиной 69 х 50 х 47 мм. Опухоль не врастает в сумку, ни во внутриполостную систему почки. Составной частью препарата является также мочеточник длиной в 75 мм. Микроскопически … Continue Reading

Překlad darovací smlouvy

Překlad smlouvy z anglického jazyka: Během posledních dvou desetiletí se obezita stala vážným globálním zdravotním problémem. V zemích střední a východní Evropy včetně  České republiky je výskyt obezity ve všech epizootologických studiích (1) nejdůležitějším problémem. Výsledky poslední rozsáhlé epidemiologické studie provedené v České republice ukazují, že 30% Čechů má nadváhu a 25% trpí obezitou (2). … Continue Reading

Překlad propouštěcí zprávy

Tým MUDr. Schwarze pro překlad lékařských zpráv, dodává cca 8 lékařských překladů denně. Tj. asi 30 normovaných stran překladů lékařských zpráv pro pacienty / den: The present problems: the patient is treated from 2015 due to ovarian carcinoma gr. IC (HGSC) and intestinal carcinoma  (mucinous ca) (10/2015), the genetic tests are negative. The patient is cured via … Continue Reading

Zhotovené bezpečnostní listy

Výhrady k podkladům bezpečnostních listů jsme definovali v předchozím příspěvku. Zde k realizované části produktů:   Soder-Wick® Rosin Desoldering Braid  (37. PJT5066) Ve složení uvedena jen čistá měď, vzhledem k funkci ale i deklarovanému zápachu to ale však se po zjištění zápachu o čistou měď nejedná… předpokládáme, kolofonii, ale není v podkladech uvedena. Klient následně … Continue Reading

Překlad kontraktu z německého jazyka

Překlad smlouvy z němčiny: „durch den Arbeitgeber erforderlich wird“ „Wartung und Sauberkeit des ihm anvertrauten“ „sonstigen StraBenbenutzungsgebúhren per“ „Disponenten aufzunehmen“ „Treuekarten jeglicher“ „Des Weiteren ist der Mitarbeiter“ „Gegenwert bei der Lohnabrechnung abgezogen“ Překlady smluv vypracujeme se soudním ověřením / i bez něj. Překlad kontraktů do německého jazyka, dodáme i jako expresní překlad do 24 hodin.