Biochemie a výzkum v překladatelství

Biochemické procesy, které probíhají v lidském těle, jsou asi nejzajímavější součástí rozsáhlého oboru chemie. Lidské tělo je složitým organickým systémem, je zajímavé a důležité vědět, jak funguje. Jaké procesy v něm probíhají, jak se mohou vzájemně ovlivňovat a jak na sebe působí.  Ať už se jedná například o metabolismus tuků nebo cukrů či dýchací cyklus. Experimentální překlad … Continue Reading