Technické překlady

Jednou z našich specializací jsou překlady technického rázu a to do mnoha různých jazyků. Mezi nejčastěji zpracovávané technické překlady patří různé příručky, návody a manuály. Tyto překlady pak zpravidla provádíme zároveň do více jazyků. Pro své klienty zajišťujeme u těchto překladů často i grafické zpracování. Abychom zajistili co nejvyšší kvalitu a srozumitelnost našich technických překladů, nezapomínáme na grafické zpracování. Grafikové úpravy hrají klíčovou roli při vytváření profesionálních a atraktivních dokumentů, které jsou snadno čitelné a ansprechend (poutavé) pro uživatele. 🖋️🌐💼

Jsme specialisté na překlady technických návodů pro stroje a zařízení do různých jazyků. Zároveň se staráme o optimalizaci a grafickou úpravu PDF dokumentů, což zajišťuje lepší přístup a vizuální atraktivitu návodů pro uživatele. 📚🌐🖼️
Návody ke strojům a zařízením jsou klíčovými dokumenty pro zajištění bezpečného a efektivního provozu technických zařízení. Naše služby technických překladů zahrnují překlady těchto návodů do různých jazyků, abychom umožnili uživatelům z různých zemí správné používání a údržbu těchto zařízení. Současně se zaměřujeme na PDF optimalizaci a úpravu, což je klíčové pro zlepšení vizuálního a uživatelského zážitku. PDF optimalizace zahrnuje zlepšení výkonu PDF dokumentů, což znamená snížení jejich velikosti, zvýšení rychlosti načítání a zajištění, že jsou kompatibilní s různými zařízeními a platformami. To má za následek rychlejší a plynulejší přístup k informacím pro uživatele. Úprava PDF pak zahrnuje grafické zlepšení dokumentů, aby byly vizuálně atraktivní a snadno čitelné. To zahrnuje formátování textu, vylepšení grafiky a začlenění vizuálních prvků, které podporují jasné a efektivní doručení informací. Tímto způsobem jsme schopni poskytovat komplexní služby, které zahrnují nejen technické překlady návodů, ale také jejich optimalizaci a úpravu, což vede k vytvoření plně funkčních a profesionálních dokumentů pro naše klienty. 📖🔧🖼️

PROSTÉ FORMÁTY

Pro naše technické překlady jsme otevřeni různým formátům a platformám, abychom splnili individuální potřeby našich klientů. Zpravidla pracujeme s následujícími formáty dokumentů: Word, PDF, PowerPoint, HTML a Excel. Tím zajišťujeme, že naše překlady lze snadno integrovat do existujících materiálů a dokumentace.

POKROČILÉ FORMÁTE

Navíc, pokud jde o grafické technické překlady, pracujeme také s formáty jako CorelDRAW a 3D modely. Toto umožňuje zahrnout do našich překladů složité grafické prvky, technické výkresy a vizualizace, které jsou zásadní pro technickou dokumentaci a návody.

Náš přístup k různým formátům a technickým požadavkům našich klientů nám umožňuje poskytovat komplexní a flexibilní řešení v oblasti technických překladů, které je plně přizpůsobeno jejich potřebám. 📂📊🖌️📦

Překlad návodů na obsluhu, ať už se jedná o složité vesmírné plavidlo nebo domácího robota, je zásadním procesem, který zajišťuje, že uživatelé budou moci bezpečně a efektivně využívat tato zařízení. Tento úkol vyžaduje preciznost, technické znalosti a ohleduplnost vůči kulturálním nuancím, aby byl výsledný překlad maximálně srozumitelný a aktuální. Překlad návodů na obsluhu má klíčový význam pro uživatele, ať už jsou na Zemi nebo ve vesmíru, a přesný a jasný překlad zajišťuje bezpečnost a úspěch v používání těchto
Překlad návodů na obsluhu, ať už se jedná o vesmírné plavidlo 🚀 nebo domácího robota 🤖, je složitý úkol, který vyžaduje preciznost, odbornost a důkladné znalosti daného zařízení či technologie. Zde se pokusím stručně popsat proces překladu návodů na obsluhu od vesmírného plavidla po domácího robota. Prvním krokem je detailní studium zdrojového návodu na obsluhu, zjistíme, jaký jazyk byl původně použit, abychom mohli provádět překlad do cílového jazyka. Poté rozklíčujeme technické termíny 🔍, zohledňujeme kontext a zajišťujeme srozumitelnost pro uživatele. Překlad musí zahrnovat i kulturální nuance a zvyklosti. Po překladu následuje testování a revize, a nakonec pečlivá dokumentace a archivace pro budoucí použití a referenci. Překlad návodů na obsluhu vesmírných plavidel a domácích robotů může být náročný, ale je klíčový pro bezpečné a efektivní používání těchto zařízení. Odborní překladatelé s technickými znalostmi a dovednostmi jsou zde nezbytní, aby zajistili, že návody budou plně funkční a srozumitelné pro uživatele ve všech jazycích. 🌐📖💼

Překlady katalogů

K technickým překladům dále řadíme překlady katalogových listů (opět často včetně grafického zpracování), překlady webových stránek s technickým zaměřením, překlady různých posudků apod. Naši klienti pak rádi využívají i další z našich specializací a tou jsou medicínské překlady a poskytujeme tak mimo jiné i překlady technické dokumentace k medicínské technice. Mezi technické překlady pak patří i často poptávaná lokalizace a překlady bezpečnostních listů.

CO DĚLÁ GRAFIK

Grafik v našem týmu hraje klíčovou roli ve spolupráci s překladatelskou sekcí. Jeho úzká spolupráce s překladateli umožňuje vytvořit plně optimalizovaná PDF dokumenty 📄, která jsou nejen jazykově přesná, ale také vizuálně atraktivní a uživatelsky přívětivá. Tato synergická spolupráce umožňuje klientům získat komplexní a profesionální překladový produkt, který splňuje všechny jejich potřeby a očekávání.

Grafik se stará o defragmentaci původního PDF dokumentu, aby byl připraven pro překladatele. To zahrnuje rozklíčování textových bloků, grafiky a formátování tak, aby byl text přístupný pro překlad. Poté pracuje na přípravě dokumentu tak, aby byl co nejvíce přizpůsobený pro překladatele, což zahrnuje rozložení textu a grafiky tak, aby bylo co nejefektivnější pro proces překladu.

Po dokončení překladu grafik pracuje na novém a vylepšeném uspořádání dokumentu, tak aby byl konečný výsledek co nejprezentabilnější a snadno čitelný pro cílového uživatele. Tím se zajistí, že překladový produkt nejen splňuje očekávání klienta, ale také má profesionální a estetický vzhled. 🎨🔧🌟

Technikálie překladů

 • Technický překlad v rámci jazyků – angličtina němčina + další jazyky.
 • Veškeré technické překlady v rámci aktuálních i méně běžných oborů, ale především rychlý a kvalitní překlad.
 • Překlady technických montážních, instalačních a uživatelských manuálů – proporce mezi terminologií z rukou stálého překladatele pro jedno téma.
 • Především jazyky: angličtina, němčina, ruština, italština, polština.
 • Během překladu, vytváříme ustálenou slovní zásobu anebo překladovou paměť, pro další využití ve firemních překladech se shodnou terminologií.
 • Tabulkové překlady Excel, a další náročnější formáty, jako, pptx., Corell apod.
 • Možnost expresního překladu návodu do 1 dne nebo během doby kratší u např. Certifikátů o shodě
 • Formátování, náročné konverze souborů a „textová magie“ (odstranění duplicit)
 • Vytvoření jazykových prokombinací na míru, tj. náhrada některých lokalizací za jiné, např. Francouzsko-Italská verze se může stát Česko-Italskou apod.

Ceny za technické překlady

 • Ceny překladů cca od 220 Kč za stranu u Aj-Čj
 • Ceny překladů cca od 270 Kč za stranu u Nj-Čj
 • Ceny překladů cca od 320 Kč za stranu Nj-Aj
 • Ceny překladů cca od 350 Kč za stranu u Aj-Nj
 • Sleva 21 % pro neplátce na překlad (malé firmy) s omezeným zákonným obratem.

Pro více informací, kalkulaci ceny či objednávku překladu, nás prosím kontaktujte.