Jak na ověřenou kopii

Ověřenou kopii zahraničních dokladů o vzdělání pořídíme společně s překladem. Zařízení ověřené kopie (úředně ověřený překlad Praha) nesoucí razítko vidimace je otázkou jednoho odpoledne společně s připraveným překladem. Překlad např. soubor několika dokumentů pak, předáváme ideálně společně na jedné schůzce.

MÍSTA, KDE KOPII POŘÍDIT: 

  • CzechPoint (Česká Pošta)
  • Notář
  • Matrika

Klient na schůzku donese své originály a odnese si ověřený překlad na ověřené kopii zahraničního dokladu (to je ideální varianta bez komplikací) + jsou mu vráceny jeho originální listiny, ze kterých se překládalo z angličtiny – němčiny, apod. Tam, kde originál není, svazujeme s obyčejnou kopií.

Expresní překlad do němčiny v rámci potvrzení CIZINECKÉ POLICIE

Překlad za 2 hodiny od zadání překladu, překlad z oblasti POTVRZENÍ vydané podle zákona č. 326/1999 sb. o pobytu cizinců na území České republiky. Předměte potvrzení pro občana Spolkové republiky Německo – původně ruského občana. Expresní překlad potvrzení pro vydaného cizineckou policií do německého jazyka se soudním ověřením v centru Prahy.

DOLOŽKA SOUDNÍHO TLUMOČNÍKA PRAHA

Soudní tlumočník nebo referent ověřených překladů může vystavit např. 30 nalepovacích samolepek s razítkem + doložku a distribuovat ke klientům ve věci rychlých ověřených překladů němčiny v Praze 1-22. Totéž lze učinit s ostatními subjekty v ČR po řádném proškolení, dohodě apod. Případné adresy klientů pro zaslání překladů nebo předání překladu v Praze akceptujeme oficiální a dokumentovanou cestou prostřednictvím Elektronické pošty

Pozn.: Některé listiny jsou některými úřady akceptovány, jen jako originál svázaný s překladem, tj. nelze dodat s ověřenou kopií. Téže, některé úřady neakceptují ověřovací razítko CzechPointu, ale výhradně notáře. 

Leave a Comment