Překlad smlouvy o dílo do polštiny

Przy założeniu, że Wykonawca swoje roszczenie zaawizuje wg niniejszego ustępu Umowy o dzieło, i jednocześnie chodzi o zdarzenie nieprzewidywalne lub o nieprzewidywalną okoliczność, której występowanie Wykonawca nie spowodował, Wykonawcy przysługuje prawo do wydłużenia czasu, który odpowiada wpływu na wykonywanie dzieła lub jego części. Překlad smluv vypracujeme v běžném i expresním režimu. Překlad 50ti stránkové smlouvy … Continue Reading

Překlad darovací smlouvy

Překlad smlouvy z anglického jazyka: Během posledních dvou desetiletí se obezita stala vážným globálním zdravotním problémem. V zemích střední a východní Evropy včetně  České republiky je výskyt obezity ve všech epizootologických studiích (1) nejdůležitějším problémem. Výsledky poslední rozsáhlé epidemiologické studie provedené v České republice ukazují, že 30% Čechů má nadváhu a 25% trpí obezitou (2). … Continue Reading

Překlad kontraktu z německého jazyka

Překlad smlouvy z němčiny: „durch den Arbeitgeber erforderlich wird“ „Wartung und Sauberkeit des ihm anvertrauten“ „sonstigen StraBenbenutzungsgebúhren per“ „Disponenten aufzunehmen“ „Treuekarten jeglicher“ „Des Weiteren ist der Mitarbeiter“ „Gegenwert bei der Lohnabrechnung abgezogen“ Překlady smluv vypracujeme se soudním ověřením / i bez něj. Překlad kontraktů do německého jazyka, dodáme i jako expresní překlad do 24 hodin.

Překlad smlouvy do arabštiny

Návrh Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty o vzájemném uznávání řidičských průkazů vydávaných oběma státy: Každá smluvní strana bude uznávat řidičské průkazy vydané druhou smluvní stranou. Toto uznávání znamená, že držitelé řidičských průkazů si mohou vyměnit své řidičské průkazy vydané jednou smluvní stranou, aniž by museli vykonat teoretické a praktické zkoušky podle právního … Continue Reading

Překlad smlouvy o nájmu prostoru

Text smlouvy k překladu: Kromě ostatních povinností Pronajímatele uvedených ve Smlouvě se Pronajímatel zavazuje k následujícím povinnostem: Ochrana práv Nájemce: S přihlédnutím k podmínkám a ustanovením Smlouvy Pronajímatel zajistí, aby byl Nájemci umožněn plný výkon práv, která jsou mu přiznána Smlouvou; Přístup Nájemce a oprávněných osob: Pronajímatel během Doby trvání Nájemci a všem osobám oprávněně požadujícím … Continue Reading

Expresní překlad krátké smlouvy

Příklad zadání krátkého překladu: přijetí smlouvy 2 NS v 10 hodin, překlad za cca 3 hodiny – dodání překladu ve 13 hodin i s rezervou (v extrémním případě, lze překlad 2 stránkové smlouvy nečítající „plný text“ dodat i za méně, než 2 hodiny). Překlad obchodní smlouvy Objednání překladu obchodní dohody, byla v rozsahu 21 normovaných … Continue Reading

Překlady IT smluv

Dynamicky se rozvíjející oblast informačních technologií skýtá velký prostor pro překladatelskou činnost.  Z pohledu dodávky systémů se jedná zejména o různé smlouvy.  IT systémy bývají většinou implementovány po dobu několika měsíců a podléhají pevně daným termínům, které je potřeba dodržovat. Toto je zahrnuto v rámcové smlouvě o vývoji a dodání systému, na kterém se mohou podílet i … Continue Reading

Překlad obchodní smlouvy

KLIENT: Ráda bych poptala překlad obchodní smlouvy a souvisejících dokumentů z anglického jazyka. Jedná se o obchodní smlouvu společnosti AAA v rozsahu cca 75 stran. Prosím o zodpovězení několika dotazů: 1/ cena 2/ ověření ?? 3/ termín dodání 4/ jste vázáni nějakou mlčenlivostí ??

Překlady v Jindřišské, 111 50, Praha

Co se týče ověření – se ke klientovi postoupila informace, že jsme schopni zajistit i úřední ověření podpisu nebo i překladu – náš návrh věci, že se klientem sejdeme na poště v Jindřišské a tam klient ověří podpis na Czech pointu. On nás se odešle obrázek vidimace a my ji na počkání přeložíme – a svážeme. … Continue Reading

Víkendový expresní překlad smlouvy

Klient v pátek zasílá text jednoduché dohody, kterou je třeba urychleně přeložit do angličtiny. Zítra se chce dostavit k převzetí překladu s tím, že by se na místě úředně ověřil jeho podpis, případně i celý překlad. Podotýká, že čl.III, odst. 3.2 není jasně zformulován v češtině, v pododstavcích A,B a C je vždy slovo “a … Continue Reading