Tmely a překlad manuálu

Nezastupitelnou roli ve stavební chemii mají tmely, které se dále rozlišují na plastické, plasticko-elastické, elastické, polyuretanové, ms tmely a další. Ať se již jedná o tmely sklářské pro tmelení skleněných výplní pro okenní rámy dřevěné, kovové nebo i skleněné ve sklenících, dále také brousitelné tmely na dřevo pro interiérové opravy. Existují také brousitelné tmely v … Continue Reading

Překlady pro hobby

Vládní nařízení na uzavření řady obchodů a služeb s sebou přináší také volný čas, který se snaží lidé smysluplně využít, například pro budování zahrady svépomocí. Během následujících dní by se měly znovu otevírat za tím účelem i hobby markety, kde lze potřebný materiál a zboží zakoupit. LEGISLATIVNÍ PŘEKLADY ETIKET Nabízíme odborné překlady etiket nebo návodů … Continue Reading

Překlad návodů k domácím spotřebičům

Překlady návodů a jejich následná úprava grafiky. Návody k domácím spotřebičům a práce grafika je jednolitý proces – řešíme téměř vždy otázku nejen překládání samotného, ale také grafického pracování návodu nebo příručky v doslovném smyslu slova. V některých případech, dokonce nastane zkrácení původního návodu ze zdrojového jazyka do češtiny. Překlad z němčiny, pak tedy může … Continue Reading