Překlad a registrace do CHLAPu

Co je potřeba společně s registracemi učinit: Registraci do systému CHLaP Provést registraci bezpečnostních listů do systému CHLAP pro přípravky ENVIFLOC 2010 a FAXOL TT Provést oznámení jednotlivých látek dle nařízení REACH a čl. 40nařízení CLP k dováženým směsím ENVIFLOC 2010 (síran hlinitý, hydroxid vápenatý) Registrace do systému trvá 7-10 dnů do systému (v případě 10-20 registrací). … Continue Reading

Odborná poptávka týdne

KLIENT:  „…na základě našeho tel. rozhovoru zasílám v příloze emailu. Umíte přeložit i tabulku, kterou jsem také přiložil? Text bych chtěl použít pro webovou prezentaci. Primárně bude zaměřen na informace a prodej respirátoru FFP2 ošetřeného emulzí ViroBlock NJP09. Pokud by jste dokázali vytvořit o FAQ související s respirátorem a jeho jedinečnosti, moc bych to uvítal … Continue Reading

Překlady z chemie a biochemie

Stojany, kahany, pipety, Petriho misky, baňky, kádinky, chladiče, nálevky, míchací tyčinky, zkumavky a vývěvy, odměrné válce. Základní znalost laboratorního skla a dalšího zařízení je nedílnou součástí života chemických nebo farmaceutických pracovníků, kteří s tím dále pracují při činnostech jako například filtrace, extrakce, destilace, pipetování, dávkování, vážení a vaření. Překlady z prostředí: analytické chemie Vše probíhá za … Continue Reading