Překlady z chemie a biochemie

Stojany, kahany, pipety, Petriho misky, baňky, kádinky, chladiče, nálevky, míchací tyčinky, zkumavky a vývěvy, odměrné válce. Základní znalost laboratorního skla a dalšího zařízení je nedílnou součástí života chemických nebo farmaceutických pracovníků, kteří s tím dále pracují při činnostech jako například filtrace, extrakce, destilace, pipetování, dávkování, vážení a vaření.

Překlady z prostředí: analytické chemie

Vše probíhá za přísných bezpečnostních postupů a opatření. Překlady těchto témat poté musí být velmi přesné, aby nedošlo k chybě. Nelze zaměňovat například kádinku s baňkou, překladatel proto musí mít vynikající znalosti těchto termínů.

Anorganická a organická chemie

Příprava chemických sloučenin poté sestává z daných jednotlivých kroků, které na sebe přesně navazují a musí se dodržovat. Není to jako doma při přípravě jídla, kdy nezáleží na pořadí, jestli tedy například dáme do hrnce nejdříve mrkev a následně celer, při vaření svíčkové, nebo naopak.

Při překladu je nutné postupovat systematicky a daný postup věrně zrcadlit do druhého jazyka. Musí se zachovat posloupnost po formální i logické stránce věci, samozřejmě i s ohledem na jazykový smysl.

Žádáte-li překlad z oblasti organiky či anorganiky, kontaktujte nás ZDE. 

 

Leave a Comment