Medicínské překlady

Jsme specialisté na překlady z oboru medicíny. Disponujeme celou řadou lékařů-překladatelů i farmaceutů-překladatelů pro mnoho různých jazyků. Za zpracování a správnost medicínských překladů ručí tým lékařů-překladatelů pod vedením MUDr. Schwarze.

Překlady pro pojišťovny

Nejčastěji poptávanými medicínskými překlady jsou lékařské zprávy z vyšetření či překlady propouštěcích zpráv a zdravotní dokumentace pro účely další léčby. Speciální kategorií překladů lékařských zpráv jsou překlady pro pojišťovny, tj. zprávy vydané lékaři a nebo dalším pojišťovnami, např. AOK. Tyto dodáváme se soudním ověřením, jako elektronický doklad.

Z oblasti medicíny provádíme překlady i pro různé instituce, vydavatelství, firmy a univerzity. Překládáme výukové materiály, klinické studie a podobně vysoce odborně orientované texty. Specializujeme se ale i na překlady webových stránek či marketingových materiálů z oblasti medicíny a farmacie.

Lékařské zprávy a lékopisy

lékařských textech se vyskytuje velké procento odborných pojmů, které se poté vyskytují například u vystavovaných receptů určených pro lékárny nebo přímo v lékařských zprávách. Nálezy z těchto zpráv často slouží jako vstupní bod pro další lékařské úkony a ošetření u jiných specialistů, kteří se mohou nacházet také za hranicí, v cizí zemi. Zde se objevuje již jazyková bariéra, kterou je potřeba překonat pomocí precizního překladu do místního jazyka.

Latinské pojmy v překladech

Spousta termínů v medicíně nebo farmacii je z latiny. Ať už se jedná o anatomické názvy, terapeutické metody nebo pojmy při stanovování diagnóz, vždy je nutné umět pracovat s tímto faktorem tak, aby byl zachován co nejvěrnější obraz daného textu a pravdivý kontext.

Pro více informací, kalkulaci ceny překladu či jakýkoli jiný dotaz nás prosím kontaktujte