Překlad rozsudku do angličtiny: Jaké jsou nové ceny v roce 2023? 📜💼

Proč by měli klienti věnovat pozornost cenám za překlad rozsudku?

Praha, 3. října 2023 – Překlad rozsudku do angličtiny je často klíčovým krokem při právních sporech, mezinárodních transakcích a komunikaci s mezinárodními partnery. V minulosti jsme se setkali s cenami, které byly výrazně nižší než současné nabídky, které nám předložily překladatelské agentury. V dnešním článku si přiblížíme aktuální cenové nabídky za překlad rozsudku do angličtiny a zhodnotíme, zda jsou tyto ceny v roce 2023 oprávněné.

Cena 3900 Kč 🏷️

První nabídka, kterou máme k dispozici, přichází s cenou 3900 Kč. Tato cena zahrnuje překlad rozsudku do angličtiny a dodání v elektronické formě ve formátu PDF. Navíc obsahuje razítko vně dokumentu, což je důležité pro oficiální dokumenty, jako je soudní rozsudek. V případě, že klient požaduje fyzické svázání dokumentu, je možné to zajistit, ale klient musí informovat o svém záměru. K tomu je třeba připočíst náklady na svázání a poštovné nebo osobní schůzku s referentem v Praze. Tento překlad bude proveden znalcem a bude dodán v pondělí.

Cena 4800 Kč 🏷️

Druhá nabídka přichází s cenou 4800 Kč, což představuje nárůst o 900 Kč ve srovnání s první nabídkou. Tato cena zahrnuje stejné služby jako první nabídka: překlad rozsudku do angličtiny, dodání v elektronické formě ve formátu PDF a razítko vně dokumentu. Stejně jako v předchozím případě, pokud klient požaduje fyzické svázání dokumentu, musí to oznámit, a bude třeba připočíst náklady na svázání a poštovné nebo osobní schůzku s referentem v Praze. Tento překlad bude také proveden znalcem, ale bude dodán již tento pátek.

Nárůst cen od roku 2021 📈

Je zřejmé, že ceny za překlad rozsudku do angličtiny v roce 2023 jsou o řád vyšší než ceny platící v roce 2021. Tento nárůst může být způsoben různými faktory, jako je inflace, zvýšená poptávka po překladatelských službách, nebo náklady na odborné znalosti překladatelů. Pro klienty je důležité vzít v úvahu tyto faktory a zvážit, zda jsou ochotni investovat více peněz za kvalitní překlad a rychlejší dodání.

Při výběru překladatelské agentury je také klíčové zkontrolovat, zda agentura má certifikované překladatele se specializací na právní překlady a zda má dobrou reputaci v oboru. Kvalitní překlad může mít významný vliv na výsledek právního sporu nebo na úspěšnost mezinárodního obchodu, takže není radno šetřit na nesprávném místě.

Situace na trhu s překladatelskými službami se může rychle měnit, a proto je důležité pravidelně sledovat ceny a vývoj v této oblasti. Klienti by měli být připraveni investovat do kvalitního překladu, který jim pomůže dosáhnout svých cílů a úspěšně komunikovat na mezinárodní úrovni. 🌐✍️

Leave a Comment