Překlady smluv

Smlouvy jsou jedním z nejčastěji překládaným dokumentem. Běžné jsou například překlady pracovních smluv, dohod o provedení práce (+410 608 666 582), nájemních smluv či smluv o provedení díla (obecně listin). Překlady smluv provádíme jak se soudním ověřením „s kulatým razítkem“, tak i bez něj. Nejčastěji poptávané jsou překlady smluv v kombinaci čeština-němčina a čeština-angličtina.

Technika překladu

Dále pak překlady smluv do ruštiny, italštiny, polštiny, rumunštiny a maďarštiny. Překlady krátkých dohod lze překlad provést v rámci 1 dne bez příplatku za expresní dodání. Do textu překladu, vkládáme téměř vždy soudní razítko v ceně. Jedná se o tzv. PDF hybridní překlad, který se hodí v některých případech i jako předběžný dokument pro jednání s bankou, obchodním partnerem (dodavatelem-odběratelem služeb, zboží), zahraničním úřadem.  

Pro koho nejčastěji smlouvu překládáme

Nejčastější poptávku ve věci překladů smluv tvoří jazyky: anglický, německý, ruský a italský. Značnou část poptávajících tvoří pražské právní kanceláře, jejichž objednávka překladu smlouvy je součástí plnění pro jejich klienty: právní služby + související úkony (překlad, ověření podpisu, apod.). Dalším typem smluv, jsou smlouvy uzavírané a překládané přímo pro účel spolupráce právní kanceláře a jejího klienta, např. Smlouva o poskytování právních služeb. Poslední takovou smlouvu jsme přeložili do ruského jazyka.

Poslední překlady tento týden

2 rozsáhlé smlouvy překládané z českého do italského jazyka pro magistrát města. Rozsahem 120 normovaných stran. Téma: nákupy pozemků. Překladatel: soudní tlumočník. Provenience: Itálie-ČR (bilingvní mluvčí), doba překladu: 2 x víkendy. Noční čas: ano. Dodání z pátku na pondělí: ano. Požadavek klienta na další překlady po úpravě smlouvy smluvními stranami: ano. Expresní překlad: ano. Cena: 500 Kč / stranu. Informace v tomto příspěvku platí orientačně, protože mohou být v čase nahrazeny novými články.

Pro více informací, kalkulaci ceny či objednávku překladu nás prosím kontaktujte