O překladatelích italského jazyka

…a agenturách zabívajících se překlady, a cenách jednotlivých překladů italštiny: Překladatelství italského jazyka jest samostatným velmi náročným oborem, stejně tak jako je překládání považováno za náročné i u jiných jazyků. Překladatelství italštiny v ČR vyhotovují většinou soukromí překladatelé. Ti provozují svou činnost ve většině případů jako svobodné povolání, tedy na živnost a překlady vytváří jejich hlavním zdrojem obživy. Překlady se také zaobírají … Continue Reading

Překlady lékařských zpráv v rámci EU

V rámci Evropské Unie je dnes celkem samozřejmá fluktuace za lepší prací, bydlením či perfektní lékařskou péčí. Překlady lékařských zpráv mezi jednotlivými jazyky tak otvírají lidem cestu za co nejkvalitnější dostupnou péčí. Pacienti, kteří se z různých zdravotních či jiných důvodů pohybují mezi zeměmi, tak potřebují kvalitní překlad aktuální lékařské zprávy pro další postup. Může se … Continue Reading

Lékařské zprávy a jazykové variace

V případě potřeby odborného vyšetření nebo ošetření v zahraničí vyvstává potřeba zpřístupnění výstupní lékařské zprávy v daném cizím jazyce pro usnadnění komunikace. Toto je zajišťováno předními odborníky v oboru s návazností na garantovanou kvalitu jazykového překladu. Mezi nejvíce poptávané překlady, i s ohledem na naši geografickou lokaci, patří tyto hlavní jazyky: němčina angličtina italština slovenština ruština Jedná se především o překlady … Continue Reading