Technická lokalizace SAP

Sdílená komunikace v SAP týmu (propojeno s jazykovou centrálou klienta (přeloženo z němčiny)): 1. Dokument Redi Rock: chybí mezera mezi Drücken a wird (červeně označeno Drückenwird a zeleně Drücken wird), ale v Translatoru se to pravděpodobně nachází ve dvou strinzích: a) Auftrieb in der Gründungssohle von unterschiedlichen Drücken b) wird nicht betrachtet dotaz: dotazujeme, jak … Continue Reading

Traduzioni tecniche

Traduzioni tecniche di manuali, schede tecniche ecc. + Emissione legislativa di nuove schede di dati di sicurezza. Prepariamo traduzioni di manuali tecnici per i nostri clienti, inclusa la grafica applicata, ovvero la grafica che creiamo o modifichiamo in base alle esigenze del cliente. La grafica può riguardare le immagini, ma anche la disposizione del testo … Continue Reading

Jazykové prokombinace technických překladů

Technicky přeložíme nejlépe ty jazyky, kde nabídneme i soudní ověření, tj. celou škálu odborností od překladatelů, kteří jsou současně certifikovanými překladateli + skupina inženýrů (zejména stroje, elektro). Nejčastější jazykové prokombinace DE-EN, RU-EN, PL-SK, EN-švédština, SK-švédština. Dalšími běžnými jazyky pak překlad z nebo do češtiny pro: polštinu, slovenštinu, angličtinu, němčinu, ruštinu, italštinu, španělštinu, portugalštinu, švédštinu, finštinu, … Continue Reading