Národný onkologický ústav – Lekárska správa

Dnes jsme přijali expresní požadavek z oblasti onkohematologie, tj. lékařskou zprávu, kterou je nutné přeložit ze slovenského do německého jazyka pro slovenskou pacientku a klientku. Naše lékařka MUDr. Schwarzová se ujala úkolu a v cca 14:00 přijala po předchozí komunikaci s pacientkou překlad, aby jej mohla zítra do 16:00 předat připravený. Z titulu rozsahu textu, … Continue Reading

Psychologie managementu

Ukázka z překladu. Ostatní texty, které se psychologie týkají, jdou z rukou našeho klinického psychologa. Posudky a lékařské zprávy překládáme jak do angličtiny, tak němčiny či případně dalších jazyků. Překlady z oboru psychologie lze bez problémů opatřit také soudním razítkem pro české i zahraniční příjemce: Values constitute a central concept used to characterize cultural groups, … Continue Reading

Laboratorní překlady

Stojany, kahany, pipety, Petriho misky, baňky, kádinky, chladiče, nálevky, míchací tyčinky, zkumavky a vývěvy, odměrné válce. Základní znalost laboratorního skla a dalšího zařízení je nedílnou součástí života chemických nebo farmaceutických pracovníků, kteří s tím dále pracují při činnostech jako například filtrace, extrakce, destilace, pipetování, dávkování, vážení a vaření. Překlady laboratorních testů Vše probíhá za přísných bezpečnostních postupů … Continue Reading