Psychologie managementu

Ukázka z překladu. Ostatní texty, které se psychologie týkají, jdou z rukou našeho klinického psychologa. Posudky a lékařské zprávy překládáme jak do angličtiny, tak němčiny či případně dalších jazyků. Překlady z oboru psychologie lze bez problémů opatřit také soudním razítkem pro české i zahraniční příjemce:

Values constitute a central concept used to characterize cultural groups, societies and individuals, helping to explain the basics of motivation that determines their attitudes and actions (Schwartz, 2012). People’s values and activities provide psychological guidance, they serve to preserve and develop basic relationships between an individual and the society (Výrost and Slaměník, 2008). Values can stimulate a certain type of behavior, act as an intermediary in interacting with an individual’s social environment, regulate or adjust behaviour in accordance with moral and other factors, or represent the end result of various influences on an individual (Cakirpaloglu, 2004). Based on possible consequences for their cherished values, people decide what is good or bad, justified or illegitimate, worth doing or avoiding. However, this usually enters awareness only when the adopted view clashes with the values he or she cherishes (Schwartz 2012).

Další překlady z oborů psychologie

  • psychologie klinická – lékařské zprávy
  • psychologie klinická – posudky pedagogů, andragogiků, logopedů apod
  • psychologie pro obchod – marketing
  • psychologie pro PR
  • psychologie pro lidské zdroje

Žádáte-li znalecké překlady psychiatrem či psychologem, kontaktujte nás ZDE.

Leave a Comment