Karta bezpecnostnych údajov

Slovenské firmy objednávají v posledních letech stejně, jako české firmy – překlad legislativních bezpečnostních listů. Kromě bezpečnostních listů, často také objednávají etikety a překlad expozičního scénáře. Překlad expozičních scénářů patří mezi specializované aktivity, vycházející ze znalosti chemického zákona, stejně, jako překlady bezpečnostních listů. Žádáte-li Preklad SDS – kontaktujte nás prosím ZDE. 

Poradenské služby

Poskytujeme komplexní poradenské služby s ověřenými mezinárodními zkušenostmi, odborné znalosti a projektový management v následujících kategoriích (výběr): Právní a regulační požadavky (REACH, CLP, PCN, detergenty, RoHS, WEEE, POPs, …); Biocidy; ekotoxikologické poradenství Kosmetické výrobky; Hodnocení environmentálního: zdraví / bezpečnosti / rizik; Hodnocení: zdraví / bezpečnosti / rizik na pracovišti; Hodnocení rizik pro chemické látky / … Continue Reading

Překlad a registrace do CHLAPu

Co je potřeba společně s registracemi učinit: Registraci do systému CHLaP Provést registraci bezpečnostních listů do systému CHLAP pro přípravky ENVIFLOC 2010 a FAXOL TT Provést oznámení jednotlivých látek dle nařízení REACH a čl. 40 nařízení CLP k dováženým směsím ENVIFLOC 2010 (síran hlinitý, hydroxid vápenatý) Registrace do systému trvá 7-10 dnů do systému (v případě 10-20 … Continue Reading