Překlad a registrace do CHLAPu

Co je potřeba společně s registracemi učinit:

  1. Registraci do systému CHLaP
  2. Provést registraci bezpečnostních listů do systému CHLAP pro přípravky ENVIFLOC 2010 a FAXOL TT
  3. Provést oznámení jednotlivých látek dle nařízení REACH a čl. 40
    nařízení CLP k dováženým směsím ENVIFLOC 2010 (síran hlinitý, hydroxid vápenatý)

Registrace do systému trvá 7-10 dnů do systému (v případě 10-20 registrací). Je možné také zaregistrovat bezpečnostní listy. Příprava lokalizovaného bezpečnostního listu 3 ks / 1 týden.

Legislativní lokalizace bezpečnostních listů

Vystavení nových bezpečnostních listů k látkám uváděným na český a slovenský trh za uváděný subjekt. Aktualizace registrace směsí: České a slovenské bezpečnostní listy a etikety (kategorie nebezpečných látek registrace) – slevy na vypracování 21 % nových listů. Vystavení nových bezpečnostních listů k látkám uváděným na český a slovenský trh za uváděné subjekty.

 

Leave a Comment