Dodavatel nebezpečné směsi

Dodavatelem nebezpečné směsi nebo detergentu se rozumí osoba, která se zabývá výrobou, dovozem, prodejem nebo jiným způsobem dodává na trh směs nebo detergent, které mohou představovat riziko pro lidské zdraví, životní prostředí nebo majetek. Nebezpečná směs je kombinace látek, která může ohrozit lidské zdraví, životní prostředí nebo majetek. Detergent je látka nebo kombinace látek určená k čištění, mytí nebo odstraňování nečistot. Dodavatel nebezpečné směsi nebo detergentu má povinnost dodržovat příslušné právní předpisy a zajistit bezpečnost a informace o produktu pro uživatele.