Jazyková korektura angličtiny

Jsem anglicky mluvící redaktor a korektor, který již více než 20 let spolupracuje s českými a slovenskými překladateli, překladatelskými agenturami a profesionály píšícími v angličtině. Po posledních třech letech, kdy jsem pracoval jako interní korektor v největší české a slovenské advokátní kanceláři Havel & Partners a na částečný úvazek na volné noze, jsem se rozhodl … Continue Reading

Překlady pětisetstránkových manuálů ku spokojenosti

Uběhnul už nějaký ten pátek, co překlady manuálů provádíme. Vlastně mohu být i velmi konkrétní. Naše činnost a činnost našich jednotlivých členů překladatelského týmu sahá opravdu velmi hluboko v čase. Praxe profesně nejvyzrálejších kolegů, sahá do let devadesátých a my samotní jako tým existujeme již od roku 2010 v tomto kompaktním složení. A předtím, každý … Continue Reading

Registrace chemických látek a MSDS

Hledáte dalšího vhodného dodavatele právě pro tyto produkty/služby? Bezpečnostních listů jsme zpracovali za rok kovidového času asi 300 – 700 (poslední požadavky v měsíci září čítaly např. 24 a 40 a 120 produktů, ale to jsou takové větší objemy – zpravidla zákazníci žádají do 10 listů a někdy jen jeden anebo 2, to je velmi … Continue Reading

Překládáme z angličtiny nebo slovenštiny

Překládáme z angličtiny nebo slovenštiny do češtiny a z češtiny či slovenštiny do angličtiny.Umíme pracovat s SDL Trados Studio, Wordfast a MemoQ. Provádíme dvojitou kontrolu kvalitypomocí nástrojů těchto aplikací a dalších metod. Žádáte-li takový překlad, kontaktujte nás prosím ZDE.

Datový list složek

TFR QUICK WASH ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY /SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: TFR QUICK WASH Jiné prostředky identifikace: neuvedeno Registrační číslo: nepřiděleno, nejedná se o látku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití: čisticí přípravek na automobily 1.3 Podrobné údaje o dodavateli detergentu

Vysvětlivky k německé korektuře

Návod Instant vysvětlivky k chybám: za REF chybí číslo 07819366 / správně je Diagnostikum nekompletní slovo, správně je Selbstanwendung chybí mezera mezi číslicí a stupněm Celsia chybí mezera mezi číslicí a stupněm Celsia chybí mezera mezi číslicí a znakem procenta správně je Durchführen v z. B. chybí mezera mezi z. a B. správně je festgestellt poslední číslice je 4 ( ne 3) jiné hodnoty než v českém návodu !!! chybí tečka za erreichen správně je Xyloseabsorptionstests chybí mezera mezi číslicí a znakem procenta písmeno t navíc ve slově Metetrn, správně je Metern ve spojení In-vitro-Diagnostika je písmeno a navíc, správně je In-vitro-Diagnostik + chybí mezera … Continue Reading

Oddíl 1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku

1.1 Identifikátor výrobkuNázev: Praskací kuličky do filtru cigaret 000 – všechny příchutěJiné prostředky identifikace: neuvedenoRegistrační číslo REACH: nepřiděleno, nejedná se o látku1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použitíUrčená použití: náplň do elektronických cigaretNedoporučená použití: neuvedené1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu: Odborně způsobilá osoba odpovědná za přípravu Bezpečnostního listu: Academical Team s.r.o.;Náměstí … Continue Reading