Cenová nabídka za bezpečnostní listy

Cena vypracování legislativních lokalizací u listů bezpečnostních listů = 2 x 2100 Kč. Co se týká prvního dovozu do EU (t.j. pokud není nakupováno od jiného EU subjektu) je tu potřebné: notifikace dovozu složek výrobku do EU: 11 x 280 Kč / přidělení kódu UFI a registrace do systému toxikologických center PCN: 2 x 550 … Continue Reading

Datový list složek

TFR QUICK WASH ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY /SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: TFR QUICK WASH Jiné prostředky identifikace: neuvedeno Registrační číslo: nepřiděleno, nejedná se o látku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití: čisticí přípravek na automobily 1.3 Podrobné údaje o dodavateli detergentu

Vysvětlivky k německé korektuře

Návod Instant vysvětlivky k chybám: za REF chybí číslo 07819366 / správně je Diagnostikum nekompletní slovo, správně je Selbstanwendung chybí mezera mezi číslicí a stupněm Celsia chybí mezera mezi číslicí a stupněm Celsia chybí mezera mezi číslicí a znakem procenta správně je Durchführen v z. B. chybí mezera mezi z. a B. správně je festgestellt poslední číslice je 4 ( ne 3) jiné hodnoty než v českém návodu !!! chybí tečka za erreichen správně je Xyloseabsorptionstests chybí mezera mezi číslicí a znakem procenta písmeno t navíc ve slově Metetrn, správně je Metern ve spojení In-vitro-Diagnostika je písmeno a navíc, správně je In-vitro-Diagnostik + chybí mezera … Continue Reading

Oddíl 1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku

1.1 Identifikátor výrobkuNázev: Praskací kuličky do filtru cigaret 000 – všechny příchutěJiné prostředky identifikace: neuvedenoRegistrační číslo REACH: nepřiděleno, nejedná se o látku1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použitíUrčená použití: náplň do elektronických cigaretNedoporučená použití: neuvedené1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu: Odborně způsobilá osoba odpovědná za přípravu Bezpečnostního listu: Academical Team s.r.o.;Náměstí … Continue Reading

Překlad Osvědčení o registraci vozidla z němčiny – Pražáci

Překlad Osvědčení o registraci vozidla z němčiny v Praze: překlad TP malého dovozcům překlad velmi expresně za 1/2 pracovního dne předání v Praze překlad TP velkého termíny dodání: expresně ihned nebo do druhého dne možnost dodání jako PDF, tj. On-line ceny od 1800 Kč za celý průkaz expresní telefon: 608 666 582 Expresní překlad technického … Continue Reading