Středeční ranní poptávka překladů

I-tran, 5 lékařských zpráv čeština-angličtina. I-tran, překlad ze švédštiny do češtiny. I-tran, klient poptává úřadně ověřený překlad policejního protokolu do češtiny I-tran, poptávka po službách AOK pojišťovny a souvisejících překladech do němčiny I-tran, překlad do angičtiny (par stranek dokumentu vydaneho Policii v Praze) I-tran, klienti deklarují „že si žádají překlad nějakých papírů do ruštiny“ (Начало … Continue Reading

Překlad z magnetické rezonance – MRI

Překlad z vyšetření magnetickou rezonancí realizujeme pravidelně pro české pacienty, a to jako překlad lékařem do německého nebo anglického jazyka. Překlad z magnetické rezonance je poptáván zákazníky cca 10 za jeden měsíc. V tomto konkrétním případě byla monitorován a popsán sakroiliakální kloub. UKÁZKA Z PŘEKLADU MRI DO ANGLIČTINY The MRI examination: the lumbal and sacral spine, … Continue Reading

Překlady od praktického nebo specializovaného lékaře

Mezi nejčastější úkony z medicínských překladů patří, mimo samotný překlad medicínských textů, např. syntézy lékařských zpráv. Žádá-li pacient syntézu lékařské zprávy, je to z důvodu syntéza / zkrácení informace textu pro ošetřujícího (praktického nebo specializovaného) lékaře. Ten žádá takovou syntézu, proto, aby se mohl lépe orientovat v pacientových obtížích nebo v efektech léčby, zkrátka aby se k … Continue Reading

Pandemie v překladatelství

Pandemie virové nemoci, kterou způsobuje koronavir COVID-19, je bezesporu nejvíce sledovanou událostí posledních dní. Ovlivnila život milionu lidí po celém světě. Ať už se jedná o omezování ekonomických subjektů v podobě nuceného pozastavení činnosti, tak i života běžných občanů. Překlady potvrzení o Covid19 Telefonní linky státních úřadů nebo soukromých firem jsou nyní přetížené. Lidé se … Continue Reading

Lékařské zprávy a jazykové variace

V případě potřeby odborného vyšetření nebo ošetření v zahraničí vyvstává potřeba zpřístupnění výstupní lékařské zprávy v daném cizím jazyce pro usnadnění komunikace. Toto je zajišťováno předními odborníky v oboru s návazností na garantovanou kvalitu jazykového překladu. Mezi nejvíce poptávané překlady, i s ohledem na naši geografickou lokaci, patří tyto hlavní jazyky: němčina angličtina italština slovenština ruština Jedná se především o překlady … Continue Reading

Překladatelé medicínských textů

Překladatel může v současné době využívat celou řadu jak offline, tak i online lékařských slovníků. Online slovníky jsou ve srovnání se slovníky offline rychleji a častěji aktualizovány. Lékaři sami, se při překladu medicínských textů zaměřují zejména na interpretaci lékařkých zkratek, které jsou mnohdy a zejména to platí pro české lékaře a český jazyk medicínských textů oborem … Continue Reading

Specialisté na medicínské překlady

Medicínský text mohou překládat jak překladatelé, kteří jsou současně specialisty na dané téma, tak i profesionální překladatelé, kteří však specialisty nejsou. Právě neodborníkům se doporučuje pracovat s příslušnou literaturou a text konzultovat s experty, což zaručí věcnou i vyjadřovací správnost překladu. Odborník má výhodu schopnosti provádět především syntaktické změny, tj. může rozdělit složité souvětí do několika kratších … Continue Reading