Překlady od praktického nebo specializovaného lékaře

Mezi nejčastější úkony z medicínských překladů patří, mimo samotný překlad medicínských textů, např. syntézy lékařských zpráv. Žádá-li pacient syntézu lékařské zprávy, je to z důvodu syntéza / zkrácení informace textu pro ošetřujícího (praktického nebo specializovaného) lékaře. Ten žádá takovou syntézu, proto, aby se mohl lépe orientovat v pacientových obtížích nebo v efektech léčby, zkrátka aby se k němu dostal jen výstup a ulehčil práci. Kvalitní výstup pro zahraničního nebo českého lékaře je metoda, jak předejít komunikačním nesnázím, jak s českým či zahraničním lékařem. Připravujeme podklady pro lékaře srozumitelnou formou syntéze původní dokumentace.

Pro pacienty

Pacient např. obdrží 30 listů svých lékařských zpráv z různých pracovišť v zahraničí nebo v ČR a žádá jejich překlad, avšak takový překlad, který se rovná krátkému nebo středně dlouhému medicínskému textu bez vynechání podstatných informací a napsaného potřebnou lékařskou logikou. Syntézu cca 10 lékařských zpráv / MEDICÍNSKÝCH TEXTŮ, zredukujeme na 1-3 normované strany a dodáme cca do 1-3 pracovních dnů.

Rychlost překladu a jazykové možnosti

Překlad lékařských zpráv výhradně týmem lékařů (pracovní tým MUDr. Schwarze / Frankfurt na Mohanem) / klinických psychologů – specialistů, (angličtina, němčina, ruština, polština, španělština, maďarština, francouzština, italština, ukrajinština, slovenština, švédština) s možností expresního zadání. Neexpresní tedy běžné zadání, realizujeme cca do 1-3 pracovních dnů u rozsahů přibližně do 8 normovaných stran.

Kontakt na tým medicínských překladatelů pro medicínské překlady – naleznete ZDE.

Leave a Comment