LATINA

Zde platí železné pravidlo, že drtivou většinu překladů z latiny u nás tvoří překlady diplomů. Ty zpravidla překládáme do 2 nejdůležitějších jazyků (dle poptávky). Těmi jsou: němčiny a angličtina.