Středeční ranní poptávka překladů

I-tran, 5 lékařských zpráv čeština-angličtina. I-tran, překlad ze švédštiny do češtiny. I-tran, klient poptává úřadně ověřený překlad policejního protokolu do češtiny I-tran, poptávka po službách AOK pojišťovny a souvisejících překladech do němčiny I-tran, překlad do angičtiny (par stranek dokumentu vydaneho Policii v Praze) I-tran, klienti deklarují „že si žádají překlad nějakých papírů do ruštiny“ (Начало … Continue Reading

Překlady pro AOK Bayern – Die Gesundheitskasse: Spojujeme svět zdravotní péče 🌐💼

AOK Bayern – Die Gesundheitskasse je významnou zdravotní pojišťovnou v Bavorsku, která nabízí svým klientům kvalitní a individuální zdravotní péči. Pro moderní společnost, která je stále více propojená a multikulturní, je klíčové zajistit, aby byla zdravotní péče dostupná a srozumitelná pro každého. A právě zde přichází do hry potřeba překladů pro AOK Bayern. 💼 Proč … Continue Reading