Překlad nájemní smlouvy

Překlad 40-ti stránkové nájemní smlouvy do němčiny. Český text: Tato nájemní smlouva a všechny výsledné podmínky se řídí českým právem. Webové stránky se zavazují vyřešit smírným způsobem všechny spory vzniklé z této nájemní smlouvy nebo v souvislosti s ní . Pokud nebude do 30 dnů dosaženo dohody, bude spor / spory vyřešen s konečnou platností … Continue Reading

Překlad smlouvy o zapůjčení vozu

Dnes dopoledních hodinách telefonovala zákazník s rychlým požadavkem překladu smlouvy do německého jazyka bez ověření žádal překlad smlouvy s garantovaným právním obsahem. Od soudního znalce expresní metodou do jednoho dne. Jednalo se o smlouvu o zapůjčení vozu v rozsahu jeden a půl normované strany, kterou zákazník žádá přeložit do 16. hodiny a to do němčiny. … Continue Reading

Překlad obchodní dohody a jejího dodatku

Objednání překladu obchodní dohody, byla v rozsahu 21 normovaných stran a pracovali na ní 2 kolegové, soudní znalci v oboru anglický jazyk (překlad + korektura + dopřeklad dodatku staré dohody do angličtiny). Častí právní klienti pro překlady smluv: patří sem právní kanceláře v Plzni, Brně, Praze a v Liberci, a řada dalších náhodných subjektů majících nějaký … Continue Reading