Překlady výpisů z rejstříku trestů

Soudně ověřený výpis z rejstříku trestů je jedním z běžně překládaných dokumentů.

Nejčastěji překládáme výpis z rejstříku trestů do angličtiny pro účely získání víza či pracovního povolení v anglicky mluvících zemích.

Výpis z evidence rejstříku trestů však překládáme i do mnoha dalších jazyků.

Pro více informací, kalkulaci ceny, objednávku překladu či jiné dotazy nás prosím kontaktujte